The Manor Lào Cai

Dự án: Tòa nhà

Hạng mục: Cung cấp cáp điện nhẹ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Bitexco

Địa điểm: Lào Cai

Thời gian thực hiện: Từ 2023 đến nay

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Khách sạn Quốc tế Modena Vĩnh Yên

Bệnh viện A 108

The Manor Lào Cai

Nhà máy điện rác seraphi

Trung tâm kho vận Đông Việt Bắc Ninh