Trung tâm kho vận Đông Việt Bắc Ninh

Dự án: Khu công nghiệp

Hạng mục: Cung cấp cáp điện nhẹ

Chủ đầu tư: Công ty CP Đông Việt

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: Năm 2024

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Khách sạn Quốc tế Modena Vĩnh Yên

Bệnh viện A 108

The Manor Lào Cai

Nhà máy điện rác seraphi

Trung tâm kho vận Đông Việt Bắc Ninh