Nhà máy điện rác seraphi

Dự án: Khu công nghiệp Hạng mục: Cung cấp cáp điện nhẹ Chủ đầu tư: Tập đoàn Amaccao. Địa điểm: Bắc Giang Thời gian thực hiện: Từ 2023 đến nay

Trung tâm kho vận Đông Việt Bắc Ninh

Dự án: Khu công nghiệp Hạng mục: Cung cấp cáp điện nhẹ Chủ đầu tư: Công ty CP Đông Việt Địa điểm: Bắc Ninh Thời gian thực hiện: Năm 2024